Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik

Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik

Kochani, jak wiecie jestem mamą 9 – letniej Marysi 💗. Staram się ją wychowywać tak, aby dbała o planetę Ziemia 🌎 Dlatego z przyjemnością zostałam ambasadorką akcji edukacyjnej Naladujakumulatoryzagnieszkarylik ‼️ Wraz z firmami REMONDIS Electrorecycling i BOSCH AUTOMOTIVE będziemy uczyć dzieciaki z całej Polski jak postępować ze zużytymi akumulatorami samochodowymi, gdyż to one są szczególnie niebezpieczne dla środowiska ♻️ W październiku odwiedzimy Gmina Góra Kalwaria , Grodzisk Mazowiecki Urząd Miasta Włocławek , a Wielki Finał akcji odbędzie się w listopadzie na Stadionie PGE Narodowy! 🎉 Wezmą w nim udział dzieciaki z miast będących patronami honorowymi oraz z mojej zielonej dzielnicy – Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ! 💚 Będę Was zasypywać w najbliższym czasie informacjami w tym temacie! Ale wszystko w szczytnym EKO celu 😄

NAŁADUJ AKUMULATORY Z AGNIESZKĄ RYLIK to projekt edukacyjno – ekologiczny, którego celem jest szeroko pojęta publiczna edukacja z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi. Organizatorem tego wyjątkowego ekologicznego przedsięwzięcia jest REMONDIS Electrorecycling, a Partnerem Generalnym wiodący producent akumulatorów samochodowych – firma Bosch Automotive.

Agnieszka Rylik i REMONDIS Electrorecycling

Dlaczego temat recyklingu akumulatorów samochodowych jest taki ważny?

REMONDIS Electrorecycling
Ponieważ tak jak wiele innych rodzajów baterii zużyte akumulatory samochodowe są odpadem niebezpiecznym. Zawierają ołów i kwas siarkowy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli zużyty akumulator trafi w niewłaściwe miejsce i nie zostanie poddany recyklingowi w firmie posiadającej odpowiednie technologie.

Jak postępować ze zużytym akumulatorem?

Na obudowie każdego akumulatora znajdują się dwa ważne symbole. Pierwszym z nich jest znak przekreślonego kosza wraz z symbolem chemicznym ołowiu – Pb – oraz dobrze wszystkim znany trójkąt recyklingowy. To informacja dla użytkownika, że zużytego akumulatora nie wolno wyrzucić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Co zatem należy z nim zrobić? Zużyty akumulator należy zanieść do sklepu, który prowadzi sprzedaż akumulatorów, do serwisu zajmującego się wymianą akumulatorów lub do gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-u. Stamtąd trafi on do recyklingu, gdzie w bezpieczny sposób zostaną z niego usunięte i unieszkodliwione substancje niebezpieczne, a odzyskane surowce wtórne będą przekazane do ponownego użycia.

Ponad 50% zużywanego ołowiu pochodzi z recyklingu

Obecnie już ponad połowa zużywanego na świecie ołowiu pochodzi nie z kosztownego wydobycia, lecz właśnie z recyklingu. Ważnym źródłem ołowiu są zużyte akumulatory samochodowe. Do ich wytworzenia producenci zużywają rocznie około 70% światowej produkcji ołowiu. To ogromna ilość surowca, zwłaszcza w świetle nieustannie kurczących się jego zasobów. Szacuje się, przy założeniu akceptowalnej opłacalności wydobycia ołowiu, że jego złoża wyczerpią się już w 2030 roku. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi, abyśmy mogli wspólnie chronić środowisko i oszczędzać surowce naturalne Ziemi.

Dzieci ambasadorami ekologii

Dzieci ambasadorami REMONDIS Electrorecycling

 

Obecnie dużo mówi się o konieczności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, rzadziej porusza się temat zużytych akumulatorów samochodowych. – Stąd pomysł na organizację kampanii edukacyjnej poświęconej właśnie akumulatorom samochodowym – mówi Justyna Bej, przedstawiciel organizatora Projektu, firmy REMONDIS Electrorecycling. Dzieci mają dużą wrażliwość ekologiczną i często to one uczą swoich rodziców, jak dbać o środowisko. Dlatego wraz z naszym Partnerem – firmą Bosch – postanowiliśmy skierować naszą pierwszą wspólną akcję edukacyjną właśnie do dzieci, które zdobytą wiedzę przekażą swoim bliskim, a same wyrosną kiedyś na ekologicznie świadomych dorosłych. A jak najlepiej edukować najmłodszych? Oczywiście przez zabawę!

Agnieszka Rylik ambasadorką projektu.

Ambasadorka projektu Agnieszka Rylik

W październiku br. we Włocławku, Górze Kalwarii i Grodzisku Mazowieckim zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne. Wspólnie z energetyczną ambasadorką projektu, mistrzynią świata w boksie zawodowym, mieszkanką zielonego Żoliborza w Warszawie – Agnieszką Rylik – uczniowie wybranych szkół wezmą udział w lekcji ekologii połączonej z lekcją WF-u. Dowiedzą się, co kryje w sobie akumulator samochodowy i jak powinno się prawidłowo postępować, kiedy się już zużyje. Nie zabraknie też tego, co najmłodsi lubią najbardziej, czyli konkursów i zabaw sportowych. Wszystkie konkurencje oceni wyjątkowa trenerka Agnieszka Rylik, która nie tylko wraz z dziećmi będzie brała udział w aktywnościach fizycznych, ale też w przystępny sposób przekaże im wiedzę ekologiczną. Jako mama 9-letniej Marysi Agnieszka Rylik wie, jak ważna jest troska o środowisko naturalne, dlatego z wielką chęcią włącza się w ten ekologiczny projekt. Wielki finał akcji odbędzie się 27 listopada w Warszawie na Stadionie PGE Narodowy. Będzie to wyjątkowe wydarzenie dla dzieci i dorosłych, w którym oprócz ambasadorki wezmą również udział gwiazdy i dziennikarze, którym troska o środowisko nie jest obojętna.