Cytat Przemysław Saleta

Droga do celu jest ważniejsza niż sam cel!
Ona Cię kształtuje, uczy pokory, szacunku i wytrwałości.