Cytat Napoleon

Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana.