Cytat - Ernest Hemingway

Zanim odpowiesz, posłuchaj.
Zanim zareagujesz, pomyśl.
Zanim wydasz, zarób.
Zanim osądzisz odczekaj.
Zanim zrezygnujesz,
podejmij próbę.